Skip to main content

Undertag

Et undertag er et lag i en tagkonstruktion, som skal bortlede regnvand og fygesne, der er trængt gennem tagdækningen.