Radonspærre

En RADONSPÆRRE er et lufttæt materialelag, der hindrer indtrængning af radon fra undergrunden ind i en bygning.

Der kræves især opmærksomhed på radontæthed ved overgange mellem fundament og terrændæk samt ved udsparinger omkring rør og forsyningsinstallationer gennem fundament/sokkel.

Se yderligere på BYG-ERFAs temaer om Radonsikring eller Byggeprocessen eller Fuger eller Revner i bygninger.

Publikationer om Radonspærre