Skip to main content

Dampspærre

En dampspærre er et materialelag, der hindrer, at vanddamp i indeluften trænger ud i og opfugter bygningskonstruktionen. Læs mere nederst på denne side.

Her skal du være særligt opmærksom på udførelsen

Konstruktionsdetaljerne skal udføres lufttætte. Særligt tilslutning af membran til andre bygningsdele, samling af membranbaner og tætning af gennemføringer af fx rør og kabler kan dog være vanskelige at udføre lufttætte. Det anbefales derfor at benytte et dampspærresystem med de klæbemidler, som membranleverandøren anviser. Inden klæbning skal der foretages primning i henhold til leverandørens anvisninger. Der benyttes fast underlag for klæbede samlinger.

Bemærk, at nogle membraner af PE-folie har en lav overfladespænding på bagsiden eller eventuelt på begge sider. Det kan medvirke til, at klæbeevnen aftager over tid selvom korttidsklæbeevnen umiddelbart er høj. Det anbefales i tvivlstilfælde, at dampspærreleverandøren kontaktes for oplysning om eventuel overfladebehandling (corona).

En dampspærremembran med lufttætte samlinger hindrer

  • at vanddampmolekyler vandrer (diffunderer) ud i konstruktionen,
  • at fugtig indeluft strømmer ud gennem konstruktionen på grund af forskelle i lufttryk inde/ude (konvektiv fugttransport).

Lufttæthed

  • reducerer energiforbrug, som følge af utilsigtet tab af varm indeluft til omgivelserne,
  • forbedrer indeklima og komfort, fordi der ikke strømmer kold udeluft gennem konstruktionerne. Manglende lufttæthed kan dels opleves som træk dels medføre nedkøling af bygningens indvendige overflader, og dermed resultere i kuldenedfald eller misfarvede overflader.