Skip to main content

Geotekstil

Geotekstil er en membran i en konstruktionsopbygning, som skal forhindre vandring af jordpartikler fx ind i en drænledning.

Geotekstiler er membraner af ikke-vævet stof (nonwoven) fremstillet af polymerer, fx polypropylen. Geotekstiler er porøse og tillader derfor at vand trænger igennem dem, men porestørrelsen begrænser gennemtrængningen af jordpartikler.

Inden for husbygning benyttes geotekstiler fortrinsvis til:

  • adskillelse (separation) af jord- og tilslagstyper med forskellig kornstørrelser under opbygning,
  • filtrering, dvs. at jordpartikler holders tilbage, mens vand kan strømme igennem. Her er det vigtigt, at porestørrelsen i membranen vælges, så den passer til kornstørrelsen i jorden,
  • dræning, hvor vandet strømmer i membranens plan.

Derudover anvendes geotekstiler også til vejbygningsformål og andre geotekniske formål.