Skip to main content

Bygningers tæthed

Her finder du udførelsesforløb for 94 bygningsdetaljer, hvor der anvendes membranløsninger jf. byggetekniske anvisninger og vejledninger 

Enhver oplysning er udtryk for erfaringsformidling, og enhver anvendelse af oplysninger, løsninger, teknikker eller lignende omtalt i de pågældende tegninger i konkrete projekter sker for egen regning og risiko, idet det generelt tilrådes at søge konkret teknisk rådgivning med henblik på udformning af konkrete løsninger vedrørende erfaringer, der måtte være omtalt i tegningerne.