Skip to main content

Om MEMBRAN-ERFA

Membraner til nybyggeri og bygningsrenovering – bygningers tæthed mod fugt, luft, lugt, nedbør, radon og vand fra vådrum

MEMBRAN-ERFA skal medvirke til, at membraner anvendes som et teknisk og økonomisk hensigtsmæssigt bidrag til at opfylde Bygningsreglementets krav til ”bygningers tæthed”. Det gøres gennem kortfattede, let forståelige beskrivelser og illustrationer af holdbare, robuste og bygbare bygningsdetaljer og udførelsesmetoder. MEMBRAN-ERFA er blevet til gennem projekter støttet af Grundejernes Investeringsfond.