Skip to main content

Publikationer om undertag

Et undertag er et lag i en tagkonstruktion som skal bortlede regnvand og fygesne, som er trængt gennem tagdækningen.