Ventilationsspaltens udformning ved tagfoden

Ventilationsspaltens udformning ved tagfoden, hvor der stilles krav om beskyttelse mod brandspredning