Terrændæk i opvarmede bygninger

Terrændæk i opvarmede bygninger. Varmeisolering under betonen. Opsugning af jordfugt hindres af et kapillarbrydende lag. Varmeisoleringen under betonen medfører, at temperaturen falder fra betonens underside og nedefter, og byggefugten fra betonpladen vil fordampe nedefter. Derfor skal der i mindre bygninger ikke lægges en fugtspærre under betonpladen.
Se SBI-anvisning 178, 1993.