Undertag

Et UNDERTAG skal:

- bortlede regnvand og fygesne, som er trængt gennem tagdækningen - og iøvrigt modvirke at fugt trænger videre ind i bygningens konstruktioner

- sikre at fugt inde fra bygningen føres ud, så fugtophobning samt risiko for skimmelvækst, råd og svampeangreb i bygningskonstruktioner undgås. 

Se også DUKO - Dampspærre- og Undertagsklassifikationsordning og GI/BvB vejledninger Godetage.

Løsninger

Publikationer om Undertag