Undertag

Et UNDERTAG skal:

- bortlede regnvand og fygesne, som er trængt gennem tagdækningen - og iøvrigt modvirke at fugt trænger videre ind i bygningens konstruktioner

- sikre at fugt inde fra bygningen føres ud, så fugtophobning samt risiko for skimmelvækst, råd og svampeangreb i bygningskonstruktioner undgås. 

Se også BYG-ERFAs temabeskrivelser om Flade tage og Grønne tage og tagterrasser og Skybrud og monsterregn og Tagdækning og Tagkonstruktioner og Undertage og Ældre tage og indeklima samt DUKO - Dampspærre- og Undertagsklassifikationsordning og GI/BvB vejledninger Godetage.

Løsninger

Publikationer om Undertag

Statens Byggeforskningsinstitut - SBi (2019)
Statens Byggeforskningsinstitut - SBi (2016)
Dansk Brand og Sikringsteknisk Institut - DBI (2014)
Statens Byggeforskningsinstitut - SBi (2013)
Branchearbejdsmiljørådet for Bygge og Anlæg (2013)
Træinformation (2013)
Træinformation (2008)
Dansk Brand og Sikringsteknisk Institut - DBI (2007)
Murerfagets Oplysningsråd - MURO (2005)
Statens Byggeforskningsinstitut - SBi (1998)