Vindspærre > Alle publikationer

Relevans Titel Serie Udgiver Udgivelsesår
3
Advarsel - Vindtætte plader suger vand, så det driver
Fonden BYG-ERFA 2015
3
Boligbyggeri af træ – udførelse
Byggeskadefonden - BSF 2006
3
Efterisolering af småhuse - byggetekniske løsninger
SBi-anvisning 240 Statens Byggeforskningsinstitut - SBi 2012
3
Fugtsugende vindspærreplader
Erfaringsblad (21) 15 05 05 Fonden BYG-ERFA 2015
3
Glas-/metalbeklædning ud for etageadskillelser - udformning og fugtforhold i lette facader
Erfaringsblad (31) 08 12 08 Fonden BYG-ERFA 2008
3
Småhuse
SBi-anvisning 189 Statens Byggeforskningsinstitut - SBi 1999
3
Vindgips i lette ydervægge - risiko for fugtskader
Erfaringsblad (21) 05 09 28 Fonden BYG-ERFA 2005
3
Vindspærrer i facader – afdækning i byggeperioden
Erfaringsblad (21) 15 05 29 Fonden BYG-ERFA 2015
3
Vindspærrer og brandteknik - lette ydervægge
Erfaringsblad (21) 14 10 07 Fonden BYG-ERFA 2014
2
Anvisning om bygningsreglement 2015
SBi-anvisning 258 Statens Byggeforskningsinstitut - SBi 2016
2
BvB beretning 2014
Byggeskadefonden vedr. Byfornyelse - BvB 2015
2
Efterisolering af småhuse - energibesparelser og planlægning
SBi-anvisning 239 Statens Byggeforskningsinstitut - SBi 2012
2
Eksempelsamling om brandsikring af byggeri 2012
ISBN 978-87-7844-924-5 Energistyrelsen 2012
2
Skalmure med let bagvægskonstruktion
Byggeskadefonden - BSF 2009
2
TRÆ - Kvalitet og egenskaber
TRÆ 50 Træinformation 2003
2
Træplader
TRÆ 60 Træinformation 2012
2
Træskelethuse
TRÆ 56 Træinformation 2008
2
Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet
Statens Byggeforskningsinstitut - SBi 2010
2
Ventileret ydervæg
ISSN 0109-8187 Byggeriets Udviklingsråd - BUR 1991
1
Brandadskillelser i ydervægge - sikring mod vandret brandspredning
Erfaringsblad (21) 12 12 26 Fonden BYG-ERFA 2012
1
Byggeteknisk erfaringsformidling 2013
Byggeskadefonden - BSF 2013
1
Bygningsreglement 2015
Energistyrelsen 2015
1
Dampspærrer i klimaskærmen - fugttransport og materialer
Erfaringsblad (39) 07 10 29 Fonden BYG-ERFA 2007
1
Efterisolering af etageboliger
SBi-anvisning 221 Statens Byggeforskningsinstitut - SBi 2008
1
Fleksible membraner til fugtisolering - Definitioner og karakteristika for underlag - Del 2: Vindspærre til vægge
DS/EN 13859-2:2010 Dansk Standard - DS 2010
1
Fugt i bygninger
SBi-anvisning 224 Statens Byggeforskningsinstitut - SBi 2013
1
Fugt og skimmel
Informationsblad 2008 06 18 Fonden BYG-ERFA 2008
1
Klimaskærmens tæthed – krav, måling, lufttætning
Erfaringsblad (99) 06 04 01 Fonden BYG-ERFA 2006
1
Kvalitetssikring med kameraet
Byggeskadefonden vedr. Byfornyelse - BvB 2008
1
Let byggeri - husk afdækning i byggeperioden
Erfaringsblad (99) 02 11 29 Fonden BYG-ERFA 2002
1
Luftede kledninger
NBI-rapport 115 NBI SINTEF Byggforsk 2003
1
Rain Penetration Investigations
NBI-rapport 36 NBI SINTEF Byggforsk 1963
1
Rain Penetration Resistance of Renders - Laboratory Testing and Numerical Calculations
NBI SINTEF Byggforsk 2005
1
Skalmure med let bagvægskonstruktion
Byggeskadefonden - BSF 2009
1
Skimmel i bygninger - vækstbetingelser og forebyggelse
Erfaringsblad (99) 05 12 31 Fonden BYG-ERFA 2005
1
Træbaserede tagelementer - styring af fugtforhold fra fabrik til færdigt byggeri
Erfaringsblad (27) 06 06 30 Fonden BYG-ERFA 2006
1
Ydervæggen som klimaskærm
Uddrag af SBi-anvisning 77 Statens Byggeforskningsinstitut - SBi 1972