Vindspærre > Alle publikationer

Relevans Titel Serie Udgiver Udgivelsesår
3
Advarsel - Vindtætte plader suger vand, så det driver
Fonden BYG-ERFA 2015
3
Efterisolering af småhuse - byggetekniske løsninger
SBi-anvisning 240 Statens Byggeforskningsinstitut - SBi 2012
3
Facadeelementer
TRÆ 68 Træinformation 2013
3
Fugt i bygninger
SBi-anvisning 224 Statens Byggeforskningsinstitut - SBi 2013
3
Fugtsugende vindspærreplader
Erfaringsblad (21) 15 05 05 Fonden BYG-ERFA 2015
3
Glas-/metalbeklædning ud for etageadskillelser – udformning og fugtforhold i lette facader
Erfaringsblad (31) 08 12 08 Fonden BYG-ERFA 2008
3
Småhuse - klimaskærmen
SBi-anvisning 267 Statens Byggeforskningsinstitut - SBi 2016
3
Træfacader
TRÆ 55 Træinformation 2008
3
Træplader
TRÆ 60 Træinformation 2012
3
Træskelethuse
TRÆ 56 Træinformation 2008
3
Vindgips i lette ydervægge – risiko for fugtskader
Erfaringsblad (21) 05 09 28 Fonden BYG-ERFA 2005
3
Vindspærrer i facader
TRÆfakta 13 Træinformation 2017
3
Vindspærrer i facader – afdækning i byggeperioden
Erfaringsblad (21) 15 05 29 Fonden BYG-ERFA 2015
3
Vindspærrer og brandteknik – lette ydervægge
Erfaringsblad (21) 14 10 07 Fonden BYG-ERFA 2014
1
Brandadskillelser i ydervægge – sikring mod vandret brandspredning
Erfaringsblad (21) 12 12 26 Fonden BYG-ERFA 2012
1
Bygningsreglement 2018
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 2018
1
Let byggeri – husk afdækning i byggeperioden
Erfaringsblad (99) 02 11 29 Fonden BYG-ERFA 2002
1
Skalmure med let bagvægskonstruktion
Byggeskadefonden - BSF 2009
1
Ydervæggen som klimaskærm
Uddrag af SBi-anvisning 77 Statens Byggeforskningsinstitut - SBi 1972