Vådrumsmembran > Alle publikationer

Relevans Titel Serie Udgiver Udgivelsesår
3
Fliser på vægge og gulv - underlag, fliseklæber og fliser
Erfaringsblad (42) 14 10 06 Fonden BYG-ERFA 2014
3
Installationsskakte i etageboliger - ved bygningsfornyelse og nybyggeri
Erfaringsblad (99) 04 11 23 Fonden BYG-ERFA 2004
3
Krybekælderdæk under vådrum
SBi-anvisning 224 Statens Byggeforskningsinstitut - SBi 2013
3
Malebehandling af vægge i vådrums "fugtige zone"
Erfaringsblad (42) 02 10 16 Fonden BYG-ERFA 2002
3
Malerfagligt Behandlings Katalog
Teknologisk Institut - TI 2009
3
Træ i vådrum
TRÆ 53 Træinformation 2007
3
Vådrum
SBi-anvisning 252 Statens Byggeforskningsinstitut - SBi 2015
3
Vådrum – gulvafløb og afløbsledninger
Erfaringsblad (50) 10 11 30 Fonden BYG-ERFA 2010
3
Valg af gulv
Gulvbranchens Vådrumskontrol - GVK 2009
3
Ventilation, indeklima og fugtgener – i eksisterende enfamilieboliger
Erfaringsblad (99) 11 07 21 Fonden BYG-ERFA 2011
2
Afløbsinstallationer
SBi-anvisning 185 Statens Byggeforskningsinstitut - SBi 1997
2
Anvisning om bygningsreglement 2015
SBi-anvisning 258 Statens Byggeforskningsinstitut - SBi 2016
2
Badeværelser
SBi-anvisning 180 Statens Byggeforskningsinstitut - SBi 1998
2
Brugsvandsinstallationer - rørmaterialer
Erfaringsblad (53) 05 06 27 Fonden BYG-ERFA 2005
2
BvB beretning 2014
Byggeskadefonden vedr. Byfornyelse - BvB 2015
2
Byggeskade fondens guide til kvalitet i bolig byggeriet B
3. reviderede udgave Byggeskadefonden - BSF 2014
2
Bygningers fugtisolering
SBi-anvisning 178 Statens Byggeforskningsinstitut - SBi 1993
2
Er der plads nok? Disponering af parcelhusets VVS-installationer. En vejledning for arkitekter og VVS-installatører
Teknologisk Institut - TI 1999
2
Fliser på nye beton- og letbetonvægge
Erfaringsblad (42) 97 02 28 Fonden BYG-ERFA 1997
2
Gennemføring af rør i vådrumsgulve og -vægge
Erfaringsblad (53) 01 09 28 Fonden BYG-ERFA 2001
2
Halogen- og LED-spots - undgå gennembrydning af dampspærre ved montering
Erfaringsblad (39) 14 12 11 Fonden BYG-ERFA 2014
2
Keramiske fliser og klinker - lægning af gulve i cementmørtel
Erfaringsblad (43) 01 03 01 Fonden BYG-ERFA 2001
2
Korrosion i brugsvandsanlæg - gevindsamlinger af varmforzinket stål
Erfaringsblad (53) 05 04 10 Fonden BYG-ERFA 2005
2
Langtidsmåling af fugtforhold - i bygninger og bygningskonstruktioner
Erfaringsblad (99) 14 10 05 Fonden BYG-ERFA 2014
2
Lydisolering mellem boliger - eksisterende byggeri
SBi-anvisning 243 Statens Byggeforskningsinstitut - SBi 2013
2
Lydklassifikation af boliger
DS 490 Dansk Standard - DS 2007
2
Misfarvning af fuger i vådrum - årsager, forebyggelse og udbedring
Erfaringsblad (42) 05 04 11 Fonden BYG-ERFA 2005
2
Norm for afløbsinstallationer
DS 432 Dansk Standard - DS 2009
2
Norm for vandinstallationer
DS 439 Dansk Standard - DS 2009
2
Opfugtet betonplade i terrændæk – undersøgelse og renovering
Erfaringsblad (13) 14 12 12 Fonden BYG-ERFA 2013
2
På vej mod fremtidens skakt
Byggeriets Innovation 2008
2
Pas på afløbet
Grundejernes investeringsfond - GI 2011
2
Renovering af bygninger med PCB
SBi-anvisning 242 Statens Byggeforskningsinstitut - SBi 2013
2
Renovering af etageejendomme - installationer
BSP-publikation 115 Byggeriets Planlægnings Service - BPS 1993
2
Rørafstande til lovpligtig rørisolering
DS/INF 152 Dansk Standard - DS 2004
2
Samlinger i bygninger - Fuger - Klassifikation af og krav til fugemasser
DS/EN ISO 11600 Dansk Standard - DS 2004
2
Skimmel i bygninger - vækstbetingelser og forebyggelse
Erfaringsblad (99) 05 12 31 Fonden BYG-ERFA 2005
2
Svejsefuger i vådrums pvc-beklædninger og belægninger
Erfaringsblad (43) 96 06 25 Fonden BYG-ERFA 1996
2
Tagboliger - byggeteknik
SBi-Anvisning 226 Statens Byggeforskningsinstitut - SBi 2009
2
Termisk isolering af tekniske installationer
DS 452 Dansk Standard - DS 2013
2
Tilgængelige boliger
SBi-anvisning 222 Statens Byggeforskningsinstitut - SBi 2010
2
Udformning og styring af energirigtige gulvvarmeanlæg
BYG Rapport R-063 Danmarks Tekniske Universitet - DTU 2003
2
Undersøgelse og vurdering af PCB i bygninger
SBI-rapport 241 Statens Byggeforskningsinstitut - SBi 2013
2
Undgå korrosionsskader i brugsvandsanlæg
Byggeskadefonden - BSF 2004
2
Vådrum
SBi-anvisning 200 Statens Byggeforskningsinstitut - SBi 2011
2
Vandbaserede indstøbte varme- og kølesystemer - Del 1: Definitioner og symboler
DS/EN 1264-1 Dansk Standard - DS 2011
2
Vandbaserede indstøbte varme- og kølesystemer - Del 2: Gulvvarme: Metoder til bestemmelse af den termiske varmeafgivelse ved brug af beregnings- og prøvningsmetoder
DS/EN 1264-2 + A1 Dansk Standard - DS 2012
2
Vandbaserede indstøbte varme- og kølesystemer - Del 3: Dimensionering
DS/EN 1264-3 Dansk Standard - DS 2009
2
Vandbaserede indstøbte varme- og kølesystemer - Del 4: Installation
DS/EN 1264-4 Dansk Standard - DS 2009
2
Varmforzinkede stålrør til brugsvand - kobberholdigt vand, korrosion og ion-fælder
Erfaringsblad (53) 09 12 19 Fonden BYG-ERFA 2009
2
Vægbeklædninger til vådrum
MK 7.00/011 European Technical Approval - ETA 2014
1
Byggeteknisk erfaringsformidling 2013
Byggeskadefonden - BSF 2013
1
Bygningers vådrum
SBi-anvisning 109 Statens Byggeforskningsinstitut - SBi 1984
1
Bygningsinstallationer Projekteringsvejledning
ISBN 8777561732 Teknologisk Institut - TI 1984
1
Bygningsreglement 2015
Energistyrelsen 2015
1
Forebyggelse mod trænedbrydning – råd-, svampe- og insektskader
Erfaringsblad (29) 13 12 30 Fonden BYG-ERFA 2013
1
Gulve og vægge i vådrum
SBi-anvisning 169 Statens Byggeforskningsinstitut - SBi 1991
1
Gulvvarme og gulvtyper - isoleringsforhold, skader og gener
Erfaringsblad (43) 07 06 28 Fonden BYG-ERFA 2007
1
Indbygning af halogenspots i isolerede loftkonstruktioner
Erfaringsblad (39) 02 06 26 Fonden BYG-ERFA 2002
1
Installationer i byggeriet. Rørledninger. Beregning af pladsbehov
DS 1102 Dansk Standard - DS 1987
1
Lette badeværelser
Program - Fase 3 GI 2007
1
Småhuse
SBi-anvisning 189 Statens Byggeforskningsinstitut - SBi 1999
1
Termiske komfortkrav til gulve
Ph.d.-afhandling Danmarks Tekniske Universitet - DTU 1975