Vådrumsmembran > Alle publikationer

Relevans Titel Serie Udgiver Udgivelsesår
3
Fliser på vægge og gulv – underlag, fliseklæber og fliser
Erfaringsblad (42) 14 10 06 Fonden BYG-ERFA 2014
3
Fugt i bygninger
SBi-anvisning 224 Statens Byggeforskningsinstitut - SBi 2013
3
Gennemføring af rør i vådrumsgulve og -vægge
Erfaringsblad (53) 01 09 28 Fonden BYG-ERFA 2001
3
Installationsskakte i etageboliger – ved bygningsfornyelse og nybyggeri
Erfaringsblad (99) 04 11 23 Fonden BYG-ERFA 2004
3
Malebehandling af vægge i vådrums "fugtige zone"
Erfaringsblad (42) 02 10 16 Fonden BYG-ERFA 2002
3
Småhuse - klimaskærmen
SBi-anvisning 267 Statens Byggeforskningsinstitut - SBi 2016
3
Træ i vådrum
TRÆ 72 Træinformation 2016
3
Vådrum
SBi-anvisning 252 Statens Byggeforskningsinstitut - SBi 2015
3
Vådrum – gulvafløb og afløbsledninger
Erfaringsblad (50) 10 11 30 Fonden BYG-ERFA 2010
3
Valg af gulv
Gulvbranchens Vådrumskontrol - GVK 2009
2
Brugsvandsinstallationer – rørmaterialer
Erfaringsblad (53) 05 06 27 Fonden BYG-ERFA 2005
2
Keramiske fliser og klinker – lægning af gulve i cementmørtel
Erfaringsblad (43) 01 03 01 Fonden BYG-ERFA 2001
2
Misfarvning af fuger i vådrum – årsager, forebyggelse og udbedring
Erfaringsblad (42) 05 04 11 Fonden BYG-ERFA 2005
2
Svejsefuger i vådrums pvc-beklædninger og belægninger
Erfaringsblad (43) 96 06 25 Fonden BYG-ERFA 1996
2
Tagboliger - byggeteknik
SBi-anvisning 226 Statens Byggeforskningsinstitut - SBi 2009
2
Vægbeklædninger til vådrum
MK 7.00/012 European Technical Approval - ETA 2014
1
Bygningers vådrum
SBi-anvisning 109 Statens Byggeforskningsinstitut - SBi 1984
1
Bygningsreglement 2018
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 2018
1
Gulvvarme og gulvtyper – isoleringsforhold, skader og gener
Erfaringsblad (43) 07 06 28 Fonden BYG-ERFA 2007
1
Lette badeværelser
Program – Fase 3 Grundejernes investeringsfond - GI 2007