Undertag > Alle publikationer

Relevans Titel Serie Udgiver Udgivelsesår
3
Begrænsning af byggefugt – forebyggelse af skimmelvækst
Erfaringsblad (99) 09 12 31 Fonden BYG-ERFA 2009
3
Bygninger med udsat beliggenhed – klimaskærmens tæthed mod vind, slagregn og fygesne
Erfaringsblad (99) 09 11 06 Fonden BYG-ERFA 2009
3
Frithængende undertage af banevarer – monteringsdetaljer
Erfaringsblad (27) 15 12 27 Fonden BYG-ERFA 2015
3
Fugt i bygninger
SBi-anvisning 224 Statens Byggeforskningsinstitut - SBi 2013
3
Gode & brandsikre tage
Dansk Brand og Sikringsteknisk Institut - DBI 2014
3
Kondens på tagplader – af metal, plast og malede træmaterialer
Erfaringsblad (47) 11 07 20 Fonden BYG-ERFA 2011
3
Oplægning af tegltage
Tegl 36 Murerfagets Oplysningsråd - MURO 2005
3
Oplægning af undertag - banevarer
Branchearbejdsmiljørådet for Bygge og Anlæg 2013
3
Småhuse - klimaskærmen
SBi-anvisning 267 Statens Byggeforskningsinstitut - SBi 2016
3
Tage
SBi-anvisning 273 Statens Byggeforskningsinstitut - SBi 2019
3
Tagkonstruktioner med lille hældning – ventilation og fugtforhold
Erfaringsblad (27) 13 06 05 Fonden BYG-ERFA 2013
3
Tagkonstruktioner med stor hældning – ventilation af tagrum, hanebåndslofter og skunkrum
Erfaringsblad (27) 13 11 05 Fonden BYG-ERFA 2013
3
Traditionelt, fast undertag med vingetagsten
Erfaringsblad (27) 05 06 28 Fonden BYG-ERFA 2005
3
Træskelethuse
TRÆ 56 Træinformation 2008
3
Undersøgelser af uventilerede undertage
SBi-rapport 292 Statens Byggeforskningsinstitut - SBi 1998
3
Undertage
TRÆ 67 Træinformation 2013
3
Undertage af banevarer – blafring, støjgener og utætheder
Erfaringsblad (47) 09 12 18 Fonden BYG-ERFA 2009
3
Undertage i etageejendomme – sikring mod brandspredning
Erfaringsblad (27) 16 06 22 Fonden BYG-ERFA 2016
3
Undertage – diffusionstætte og diffusionsåbne
Erfaringsblad (27) 07 06 29 Fonden BYG-ERFA 2007
3
Undertage – Opbygning, materialer og projektering
Erfaringsblad (27) 97 11 24 Fonden BYG-ERFA 1997
3
Undertage – Sikring mod brandspredning
DBI vejledning 36 Dansk Brand og Sikringsteknisk Institut - DBI 2007
3
Zinkbeklædte kviste
Erfaringsblad (37) 08 06 26 Fonden BYG-ERFA 2008
2
Alternative isoleringsmaterialer – granuleret papir, hørfibre og vulkansk aske
Erfaringsblad (29) 05 09 29 Fonden BYG-ERFA 2005
2
Anvendelse af alternative isoleringsmaterialer
SBi-anvisning 207 Statens Byggeforskningsinstitut - SBi 2003
2
Billigt kan blive dyrt – om lette undertage og åbne tagdækninger
Byggeskadefonden vedr. Byfornyelse - BvB 2002
2
Fugtkriterier og risikovurdering – ved nybyggeri og renovering
Erfaringsblad (99) 12 12 28 Fonden BYG-ERFA 2012
2
Mange mindre fejl i tagkonstruktionerne
Byggeskadefonden - BSF 2004
2
Tagboliger - byggeteknik
SBi-anvisning 226 Statens Byggeforskningsinstitut - SBi 2009
2
Tagunderlag af krydsfiner – misfarvning efter skimmelvækst
Erfaringsblad (47) 11 07 19 Fonden BYG-ERFA 2011
1
Bygningsreglement 2018
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 2018
1
Lydisolerende dobbeltvægge af letbeton – lejlighedsskel i sammenbyggede enfamiliehuse
Erfaringsblad (22) 03 05 07 Fonden BYG-ERFA 2003