Undertag > Alle publikationer

Relevans Titel Serie Udgiver Udgivelsesår
3
DUKO – når undertaget skal vælges
Byggeskadefonden - BSF 2004
3
Frithængende undertage af banevarer – monteringsdetaljer
Erfaringsblad (27) 15 12 27 Fonden BYG-ERFA 2015
3
Fugt i bygninger
SBi-anvisning 224 Statens Byggeforskningsinstitut - SBi 2013
3
Gode og brandsikre tage
Version 1.0 Sommer 2014 Dansk Brand og Sikringsteknisk Institut - DBI 2014
3
Gode tage
Byggeskadefonden vedr. Byfornyelse - BvB 2006
3
Oplægning af tegltage
TEGL 36 Murerfagets Oplysningsråd - MURO 2005
3
Oplægning af undertag - banevarer
Branchearbejdsmiljørådet for Bygge og Anlæg 2013
3
Småhuse - klimaskærmen
SBi-anvisning 267 Statens Byggeforskningsinstitut - SBi 2016
3
Tagkonstruktioner med stor hældning - ventilation af tagrum, hanebåndslofter og skunkrum
Erfaringsblad (27) 13 11 05 Fonden BYG-ERFA 2013
3
Traditionelt, fast undertag med vingetagsten
Erfaringsblad (27) 05 06 28 Fonden BYG-ERFA 2005
3
Træskelethuse
TRÆ 56 Træinformation 2008
3
Undertage
TRÆ 67 Træinformation 2013
3
Undertage - diffusionstætte og diffusionsåbne
Erfaringsblad (27) 07 06 29 Fonden BYG-ERFA 2007
3
Undertage - sikring mod brandspredning
DBI Vejledning 36 Dansk Brand og Sikringsteknisk Institut - DBI 2007
3
Undertage af banevarer - blafring, støjgener og utætheder
Erfaringsblad (47) 09 12 18 Fonden BYG-ERFA 2009
3
Undertage i etageejendomme – sikring mod brandspredning
Erfaringsblad (27) 16 06 22 Fonden BYG-ERFA 2016
2
Alternative isoleringsmaterialer – granuleret papir, hørfibre og vulkansk aske
Erfaringsblad (29) 05 09 29 Fonden BYG-ERFA 2005
2
Anvendelse af alternative isoleringsmaterialer
SBi-anvisning 207 Statens Byggeforskningsinstitut - SBi 2003
2
Begrænsning af byggefugt – forebyggelse af skimmelvækst
Erfaringsblad (99) 09 12 31 Fonden BYG-ERFA 2009
2
Billigt kan blive dyrt. Om lette undertage og åbne tagdækninger
Byggeskadefonden vedr. Byfornyelse - BvB 2002
2
Bygninger med udsat beliggenhed – klimaskærmens tæthed mod vind, slagregn og fygesne
Erfaringsblad (99) 09 11 06 Fonden BYG-ERFA 2009
2
DUKO
Byggeskadefonden - BSF 2007
2
Fugtkriterier og risikovurdering - ved nybyggeri og renovering
Erfaringsblad (99) 12 12 28 Fonden BYG-ERFA 2012
2
Kondens på tagplader – af metal, plast og malede træmaterialer
Erfaringsblad (47) 11 07 20 Fonden BYG-ERFA 2011
2
Mange mindre fejl i tagkonstruktionerne.
Byggeskadefonden - BSF 2003
2
Tagboliger - byggeteknik
SBi-anvisning 226 Statens Byggeforskningsinstitut - SBi 2009
2
Tagkonstruktioner med lille hældning – ventilation og fugtforhold
Erfaringsblad (27) 13 06 05 Fonden BYG-ERFA 2013
2
Tagunderlag af krydsfiner – misfarvning efter skimmelvækst
Erfaringsblad (47) 11 07 19 Fonden BYG-ERFA 2011
2
Undersøgelser af uventilerede undertage
SBi-rapport 292 Statens Byggeforskningsinstitut - SBi 1998
2
Undertage - Opbygning, materialer og projektering
Erfaringsblad (27) 97 11 24 Fonden BYG-ERFA 1997
2
Zinkbeklædte kviste
Erfaringsblad (37) 08 06 26 Fonden BYG-ERFA 2008
1
Bygningsreglement 2018
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 2018
1
Lydisolerende dobbeltvægge af letbeton – lejlighedsskel i sammenbyggede enfamiliehuse
Erfaringsblad (22) 03 05 07 Fonden BYG-ERFA 2003
1
Undertage - Udførelse og detaljer
Erfaringsblad (27) 97 11 25 Fonden BYG-ERFA 1997