Radonspærre > Alle publikationer

Relevans Titel Serie Udgiver Udgivelsesår
3
Fugtspærrer – udførelsesdetaljer ved nybyggeri
Erfaringsblad (21) 16 09 02 Fonden BYG-ERFA 2016
3
Klimaskærmens lufttæthed
SBi-anvisning 214 Statens Byggeforskningsinstitut - SBi 2007
3
Radon og enfamiliehuse
Erhvervs- og Byggestyrelsen - EBST 2007
3
Radonkoncentrationen i nye enfamiliehuse
SBi 2008:12 Statens Byggeforskningsinstitut - SBi 2008
3
Radonsikring - nye bygninger
Erfaringsblad (99) 15 01 02 Fonden BYG-ERFA 2015
3
Radonsikring af eksisterende bygninger
SBi-anvisning 247 Statens Byggeforskningsinstitut - SBi 2015
3
Radonsikring af nye bygninger
SBi-anvisning 233 Statens Byggeforskningsinstitut - SBi 2011
3
Radonsug – i eksisterende enfamiliehuse
Erfaringsblad (13) 14 12 10 Fonden BYG-ERFA 2014
2
Anvisning om bygningsreglement 2015
SBi-anvisning 258 Statens Byggeforskningsinstitut - SBi 2016
2
Brandtætninger
DBI Vejledning 31 Dansk Brand og Sikringsteknisk Institut - DBI 2005
2
BvB beretning 2014
Byggeskadefonden vedr. Byfornyelse - BvB 2015
2
En undersøgelse af metoder til reduktion af radonkoncentrationen i danske enfamiliehuse
Statens Institut for strålebeskyttelse - SIS 1997
2
Fugt i bygninger
SBi-anvisning 224 Statens Byggeforskningsinstitut - SBi 2013
2
Fundering af mindre bygninger
SBi-anvisning 231 Statens Byggeforskningsinstitut - SBi 2011
2
Opfugtet betonplade i terrændæk – undersøgelse og renovering
Erfaringsblad (13) 14 12 12 Fonden BYG-ERFA 2014
2
Praktiske råd om hvordan man kan begrænse radon i bygninger
Statens Byggeforskningsinstitut - SBi 2003
2
Radon - kilder og måling
SBi-anvisning 232 Statens Byggeforskningsinstitut - SBi 2011
2
Radon i danske boliger
Statens Institut for strålebeskyttelse - SIS 2001
2
Radonsikring i nybyggeri, dokumentation og teknologiudvikling
NIRAS 2013
2
Risiko ved udeluftventilerede krybekældre
Erfaringsblad (19) 09 12 30 Fonden BYG-ERFA 2009
2
Sikring mot radon ved nybygging
520.706 NBI SINTEF Byggforsk 2013
2
Terrændæk i ældre bygninger – fugtopstigning i ydermure efter renovering
Erfaringsblad (19) 11 12 28 Fonden BYG-ERFA 2011
2
Træskelethuse
TRÆ 56 Træinformation 2008
1
Arbejde med stoffer og materialer
At-vejledning C.1.3 Arbejdstilsynet 2003
1
Bekendtgørelse om arbejde med kodenummererede produkter
Sammenskrivning af bekendtgørelse 302 og 1522 Arbejdstilsynet 1993
1
Betonstøbte krybekældre i Grønland – risiko for skimmelvækst
Erfaringsblad (19) 13 06 07 Fonden BYG-ERFA 2013
1
Byggeteknisk erfaringsformidling 2013
Byggeskadefonden - BSF 2013
1
Bygningsreglement 2015
Energistyrelsen 2015
1
Få bugt med grundfugt i ældre ejendomme
Grundejernes investeringsfond - GI 2007
1
Fugtspærrer i trægulve og andre fugtfølsomme gulve
Erfaringsblad (13) 04 08 02 Fonden BYG-ERFA 2004
1
Lydisolerende dobbeltvægge af letbeton - lejlighedsskel i sammenbyggede enfamiliehuse
Erfaringsblad (22) 03 05 07 Fonden BYG-ERFA 2003
1
Myrer i bygninger - forekomst, bekæmpelse, skader, udbedring
Erfaringsblad (29) 10 08 30 Fonden BYG-ERFA 2010
1
Radioaktive stoffer i danske byggematerialer
Statens Institut for strålebeskyttelse - SIS 1980
1
Radon - forebyggelse og afhjælpning
Erfaringsblad (99) 02 09 27 Fonden BYG-ERFA 2002
1
Radon og radioaktivitet i danske bjergarter og sedimenter
Nr. 4 Geocenter Danmark 2010
1
Ældre fritidshuse af træ på punktfundamenter - skadedyr, fugt, komfort, energirenovering
Erfaringsblad (12) 08 04 29 Fonden BYG-ERFA 2008