Radonspærre > Alle publikationer

Relevans Titel Serie Udgiver Udgivelsesår
3
Fugt i bygninger
SBi-anvisning 224 Statens Byggeforskningsinstitut - SBi 2013
3
Fugtspærrer – udførelsesdetaljer ved nybyggeri
Erfaringsblad (21) 16 09 02 Fonden BYG-ERFA 2016
3
Fundering af mindre bygninger
SBi-anvisning 231 Statens Byggeforskningsinstitut - SBi 2011
3
Klimaskærmens lufttæthed
SBi-anvisning 214 Statens Byggeforskningsinstitut - SBi 2013
3
Krybekældre – ombygning til terrændæk
Erfaringsblad (22) 18 12 08 Fonden BYG-ERFA 2018
3
Måling af radon i bygninger
SBi-anvisning 270 Statens Byggeforskningsinstitut - SBi 2018
3
Opfugtet betonplade i terrændæk – undersøgelse og renovering
Erfaringsblad (13) 14 12 12 Fonden BYG-ERFA 2014
3
Radonkoncentrationen i nye enfamiliehuse
SBi 2008:12 Statens Byggeforskningsinstitut - SBi 2008
3
Radonsikring af eksisterende bygninger
SBi-anvisning 247 Statens Byggeforskningsinstitut - SBi 2016
3
Radonsikring af nye bygninger
SBi-anvisning 233 Statens Byggeforskningsinstitut - SBi 2015
3
Radonsug – i eksisterende enfamiliehuse
Erfaringsblad (13) 14 12 10 Fonden BYG-ERFA 2014
3
Småhuse - klimaskærmen
SBi-anvisning 267 Statens Byggeforskningsinstitut - SBi 2016
3
Standsning af grundfugt i ældre ejendomme
Grundejernes investeringsfond - GI 2012
3
Træskelethuse
TRÆ 56 Træinformation 2008
2
En undersøgelse af metoder til reduktion af radonkoncentrationen i danske enfamiliehuse
Statens Institut for strålebeskyttelse - SIS 1997
2
Fugtspærrer i trægulve og andre fugtfølsomme gulve
Erfaringsblad (13) 04 08 02 Fonden BYG-ERFA 2004
2
Terrændæk i ældre bygninger – fugtopstigning i ydermure efter renovering
Erfaringsblad (19) 11 12 28 Fonden BYG-ERFA 2011
1
Bygningsreglement 2018
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 2018
1
Krybekældre i Grønland – fundering, dræning, isolering, fugt og ventilation
Erfaringsblad (19) 16 06 23 Fonden BYG-ERFA 2016
1
Lydisolerende dobbeltvægge af letbeton – lejlighedsskel i sammenbyggede enfamiliehuse
Erfaringsblad (22) 03 05 07 Fonden BYG-ERFA 2003
1
Radon og radioaktivitet i danske bjergarter og sedimenter
Nr. 4 Geocenter Danmark 2010
1
Radonsikring – nye bygninger
Erfaringsblad (99) 15 01 02 Fonden BYG-ERFA 2015
1
Ældre fritidshuse af træ på punktfundamenter – skadedyr, fugt, komfort, energirenovering
Erfaringsblad (12) 08 04 29 Fonden BYG-ERFA 2008