Geotekstil > Alle publikationer

Relevans Titel Serie Udgiver Udgivelsesår
3
Fugt i bygninger
SBi-anvisning 224 Statens Byggeforskningsinstitut - SBi 2013
3
Fundering af mindre bygninger
SBI-anvisning 181 Statens Byggeforskningsinstitut - SBi 1994
3
Kældervægge og -gulve - fugtsikring og varmeisolering
Erfaringsblad (19) 15 11 14 Fonden BYG-ERFA 2015
3
Københavnsk etageboligbyggeri 1850-1900
SBI-rapport 142 Statens Byggeforskningsinstitut - SBi 1983
3
Lokal afledning af regnvand – på græsarealer, i regnbede og faskiner
Erfaringsblad (50) 14 12 30 Fonden BYG-ERFA 2014
3
Pas på med højtliggende terræn
Byggeskadefonden - BSF 2003
3
Renoveringshåndbogen MUR & TAG
Forlaget Tegl 1999
3
Skybrud og sikring af bygninger
Erfaringsblad (99) 14 12 31 Fonden BYG-ERFA 2014
2
Afløbsanlæg i jord-kloakmesterarbejde
Teknologisk Institut - TI 2001
2
Afløbsinstallationer
SBI-anvisning 185 Statens Byggeforskningsinstitut - SBi 1997
2
Anvisning om bygningsreglement 2015
SBi-anvisning 258 Statens Byggeforskningsinstitut - SBi 2016
2
Beregning af bygningers varmetab
DS 418 Dansk Standard - DS 2011
2
Beton og tegl som underlag for overfladebehandling
R47-87/TI-O Teknologisk Institut - TI
2
Branchevejledning om arbejde i eksisterende krybekældre
Branchesikkerhedsrådet for Bygge og Anlæg 2004
2
BvB beretning 2014
Byggeskadefonden vedr. Byfornyelse - BvB 2015
2
Byggematerialers hygrotermiske ydeevne. Bestemmelse af fugtindhold ved tørring ved forhøjet temperatur
DS/EN ISO 12570 Dansk Standard - DS 2000
2
Bygningsreglement for Grønland Direktoratet for Boliger og infrastruktur
Ministerier og Styrelser 2006
2
Byhuset, byggeskik i købstaden
Gyldendal
Øvrige forlag 1980
2
CE-mærkning
Erhvervs- og Byggestyrelsen - EBST
2
Desalination of painted brick vaults
Danmarks Tekniske Universitet - DTU (+DTH) 1999
2
Efterisolering af etageboliger
SBi-anvisning 221 Statens Byggeforskningsinstitut - SBi 2008
2
Efterisolering af småhuse - energibesparelser
SBi-anvisning 239 Statens Byggeforskningsinstitut - SBi 2012
2
Eurocode 6 - Murværkskonstruktioner - Del 1-1: Generelle regler for armeret og uarmeret murværk
DS/EN 1996-1-1:2006 + del 2-3 Dansk Standard - DS 1996
2
Få bugt med grundfugt i ældre ejendomme
Grundejernes investeringsfond - GI 2007
2
Forebyggelse af revner
Dansk Beton, Letbetonelementgruppen
Øvrige forlag 2009
2
Forebyggelse af svampeangreb i ældre etageejendomme
SBI-anvisning 131 Statens Byggeforskningsinstitut - SBi 1987
2
Fugtransport beskrevet som endimensional lineær diffu-sion.
Teknisk Rapport 177 Danmarks Tekniske Universitet - DTU 1988
2
Fugtransport beskrevet som endimensional lineær diffusion.
Laboratoriet for Bygningsmaterialer
Teknisk Rapport 177 Danmarks Tekniske Universitet - DTU (+DTH) 1988
2
Fugtundersøgelser i grundmurede bygninger
SBI-anvisning 197 Statens Byggeforskningsinstitut - SBi 2000
2
Fukt i bygninger
Byggforsk
Håndbok 50 Øvrige forlag 2002
2
Fukthandbok. Praktik och teori.
Svensk Byggtjänst
Øvrige forlag 1994
2
Fundamentering med ringmur og ventilert kryperom
Byggforsk
Byggdetaljer 521.203. Øvrige forlag 2004
2
Gulve med selvudtørrende beton
Dansk Beton, Fabriksbetongruppen
Øvrige forlag 2008
2
Husets skadedyr og svampe
Natur og Museum
Øvrige forlag 1999
2
Hvor går grænsen? Tolerancer og overfladespecifikationer
Dansk Byggeri
Øvrige forlag 2007
2
Indeklimahåndbogen
SBI-anvisning 196 Statens Byggeforskningsinstitut - SBi 2000
2
ISO 4624, Pull-off test for adhesion
Dansk Standard - DS 2003
2
Klimaskærmens lufttæthed
SBi-anvisning 214 Statens Byggeforskningsinstitut - SBi 2007
2
Konstruktioner i småhuse
SBI-anvisning 189 Statens Byggeforskningsinstitut - SBi 1999
2
Malerbogen I Malematerialer
Teknologisk Institut - TI 1953
2
Malerfagligt Behandlings Katalog MBK
Teknologisk Institut - TI
2
Materialer til reparation og overfladebeskyttelse
R51-89/TI-O Teknologisk Institut - TI
2
Metoder til fugtstandsning
Grundejernes investeringsfond - GI 2004
2
Murerhåndbogen.
Ajourføres årligt
Murerfagets Oplysningsråd - MURO
2
Mursalte. Byggematerialer
Den Polytekniske Læreanstalt
bind 3 Øvrige forlag 1941
2
Mursalte. Byggematerialer
Bind 3 Den Polytekniske Læreanstalt 1941
2
Mørtel, muring, pudsning
SBI-anvisning 64 Statens Byggeforskningsinstitut - SBi 1981
2
Natursten
Jul. Gjellerups 1942
2
Natursten.
Jul. Gjellerups Forlag
Øvrige forlag 1942
2
Niveaufri adgang og terrændæk
Erfaringsblad (19) 13 12 31 Fonden BYG-ERFA 2013
2
Norm for afløbsinstallationer
DS 432. 4. udgave Dansk Standard - DS 2009
2
Norm for dræning af bygværker.
DS 436. 2. Dansk Standard - DS 1993
2
Ombyggede ældre erhvervsbygninger
Byggeskadefonden - BSF 2009
2
Opfugtet betonplade i terrændæk – undersøgelse og renovering
Erfaringsblad (13) 14 12 12 Fonden BYG-ERFA 2014
2
Radon - kilder og måling
SBi-anvisning 232 Statens Byggeforskningsinstitut - SBi 2011
2
Radonsikring af nye bygninger
SBi-anvisning 233 Statens Byggeforskningsinstitut - SBi 2011
2
Renovering af etageejendomme - fundamenter og kældre.
BPS-publikation 100 Øvrige forlag 1991
2
Skadedyr i træ
TRÆ 61 Træinformation 2010
2
Skadet træværk. Reparation og vedligeholdelse
TRÆ 62 Træinformation 2010
2
Standsning af grundfugt i ældre ejendomme.
Grundejernes investeringsfond - GI 2012
2
Trægulve - Lægning
TRÆ 64 Træinformation 2010
2
Trægulve - valg og vedligehold
TRÆ 63 Træinformation 2010
2
Undgå udeluftventilerede krybekældre
Byggeskadefonden - BSF 2005
2
Vejrdata for VVS og energi
Dansk referenceår TRY
Øvrige forlag
2
Ældre Etageejendomme. Byggeskik og renovering
Boligstyrelsen 1987
2
Ældre Etageejendomme. Byggeskik og renovering. Boligstyrelsen
Ministerier og Styrelser 1987
1
Betonstøbte krybekældre i Grønland – risiko for skimmelvækst
Erfaringsblad (19) 13 06 07 Fonden BYG-ERFA 2013
1
Byggeteknisk erfaringsformidling 2013
Byggeskadefonden - BSF 2013
1
Bygningsreglement 2015
Energistyrelsen 2015
1
Langtidsmåling af fugtforhold - i bygninger og bygningskonstruktioner
Erfaringsblad (99) 14 10 05 Fonden BYG-ERFA 2014