Geotekstil > Alle publikationer

Relevans Titel Serie Udgiver Udgivelsesår
3
Fugt i bygninger
SBi-anvisning 224 Statens Byggeforskningsinstitut - SBi 2013
3
Fundering af mindre bygninger
SBi-anvisning 231 Statens Byggeforskningsinstitut - SBi 2011
3
Kældervægge og -gulve – fugtsikring og varmeisolering
Erfaringsblad (19) 15 11 14 Fonden BYG-ERFA 2015
3
Lokal afledning af regnvand – på græsarealer, i regnbede og faskiner
Erfaringsblad (50) 14 12 30 Fonden BYG-ERFA 2014
3
Opfugtet betonplade i terrændæk – undersøgelse og renovering
Erfaringsblad (13) 14 12 12 Fonden BYG-ERFA 2014
3
Skybrud og sikring af bygninger
Erfaringsblad (99) 14 12 31 Fonden BYG-ERFA 2014
3
Standsning af grundfugt i ældre ejendomme
Grundejernes investeringsfond - GI 2012
1
Bygningsreglement 2018
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 2018
1
Krybekældre i Grønland – fundering, dræning, isolering, fugt og ventilation
Erfaringsblad (19) 16 06 23 Fonden BYG-ERFA 2016
1
Norm for dræning af bygværker m.v.
DS 436 Dansk Standard - DS 1993