Fugtspærre > Alle publikationer

Relevans Titel Serie Udgiver Udgivelsesår
3
Bygningers lufttæthed – tæthedskrav, bygningsudformning og måling
Erfaringsblad (99) 13 12 29 Fonden BYG-ERFA 2013
3
Efterisolering af småhuse - byggetekniske løsninger
SBi-anvisning 240 Statens Byggeforskningsinstitut - SBi 2012
3
Fugt i bygninger
SBi-anvisning 224 Statens Byggeforskningsinstitut - SBi 2013
3
Fugtspærrer og vandindtrængning i murværk
Erfaringsblad (21) 13 11 04 Fonden BYG-ERFA 2013
3
Fugtspærrer – udførelsesdetaljer ved nybyggeri
Erfaringsblad (21) 16 09 02 Fonden BYG-ERFA 2016
3
Fugtundersøgelse af bygninger
Erfaringsblad (99) 05 06 26 Fonden BYG-ERFA 2005
3
Fundering af mindre bygninger
SBi-anvisning 231 Statens Byggeforskningsinstitut - SBi 2011
3
Glas-/metalbeklædning ud for etageadskillelser – udformning og fugtforhold i lette facader
Erfaringsblad (31) 08 12 08 Fonden BYG-ERFA 2008
3
Indvendig efterisolering – ældre ydervægge af murværk
Erfaringsblad (31) 15 11 15 Fonden BYG-ERFA 2015
3
Klimaskærmens lufttæthed
SBi-anvisning 214 Statens Byggeforskningsinstitut - SBi 2013
3
Kældervægge og -gulve – fugtsikring og varmeisolering
Erfaringsblad (19) 15 11 14 Fonden BYG-ERFA 2015
3
Københavnsk etageboligbyggeri 1850-1900
SBi-rapport 142 Statens Byggeforskningsinstitut - SBi 1983
3
Lette terrændæk
TRÆfakta 12 Træinformation 2016
3
Murerhåndbogen 2016
MUR & TAG 2016
3
Opfugtet betonplade i terrændæk – undersøgelse og renovering
Erfaringsblad (13) 14 12 12 Fonden BYG-ERFA 2014
3
Sålbænke i murværk
Erfaringsblad (31) 12 07 19 Fonden BYG-ERFA 2012
3
Småhuse - klimaskærmen
SBi-anvisning 267 Statens Byggeforskningsinstitut - SBi 2016
3
Standsning af grundfugt i ældre ejendomme
Grundejernes investeringsfond - GI 2012
3
Trægulve – lægning
TRÆ 64 Træinformation 2010
3
Træskelethuse
TRÆ 56 Træinformation 2008
3
Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk
MUR & TAG 2013
2
Afdækning af formure – ved tilslutning til flade tage uden udhæng
Erfaringsblad (27) 16 12 16 Fonden BYG-ERFA 2016
2
Fugtskader i ældre kældre – udbedring og forebyggelse
Erfaringsblad (19) 04 12 29 Fonden BYG-ERFA 2004
2
Fugtspærrer i trægulve og andre fugtfølsomme gulve
Erfaringsblad (13) 04 08 02 Fonden BYG-ERFA 2004
2
Fugtspærrer og plastprofilrender over vinduer og døre i murværk
Erfaringsblad (21) 11 02 24 Fonden BYG-ERFA 2011
2
Indmuret træ i ældre bygninger – nedbrydning, reparation, skadeforebyggelse
Erfaringsblad (29) 11 10 21 Fonden BYG-ERFA 2011
2
Krav til fugtteknisk dokumentation samt fugtsagkyndiges kompetencer og virke
Statens Byggeforskningsinstitut - SBi 2011
2
Saltskader på murværk
Erfaringsblad (21) 13 06 04 Fonden BYG-ERFA 2013
2
Skimmel i bygninger – vækstbetingelser og forebyggelse
Erfaringsblad (99) 05 12 31 Fonden BYG-ERFA 2005
2
Teglbjælker i murværk – over vindues- og døråbninger
Erfaringsblad (21) 02 12 17 Fonden BYG-ERFA 2002
2
Terrændæk i ældre bygninger – fugtopstigning i ydermure efter renovering
Erfaringsblad (19) 11 12 28 Fonden BYG-ERFA 2011
2
Terrændæk med trægulve på strøer og varmerør
Erfaringsblad (13) 98 09 24 Fonden BYG-ERFA 1998
1
Bygningsreglement 2018
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 2018
1
Dæk over terræn i pavillonbyggeri
Erfaringsblad (19) 03 12 29 Fonden BYG-ERFA 2003
1
Kapillarbrydende lag i terrændæk
Erfaringsblad (13) 98 12 01 Fonden BYG-ERFA 1998
1
Krybekældre i Grønland – fundering, dræning, isolering, fugt og ventilation
Erfaringsblad (19) 16 06 23 Fonden BYG-ERFA 2016
1
Lydisolerende dobbeltvægge af letbeton – lejlighedsskel i sammenbyggede enfamiliehuse
Erfaringsblad (22) 03 05 07 Fonden BYG-ERFA 2003
1
Norm for dræning af bygværker m.v.
DS 436 Dansk Standard - DS 1993
1
Rulskifte – afdækning af fritstående mur
Erfaringsblad (20) 16 08 29 Fonden BYG-ERFA 2016