Fugtspærre > Alle publikationer

Relevans Titel Serie Udgiver Udgivelsesår
3
Fugt i bygninger
SBi-anvisning 224 Statens Byggeforskningsinstitut - SBi 2013
3
Fugtspærre i murværk
Murerfagets Oplysningsråd - MURO 2002
3
Fugtspærrer og vandindtrængning i murværk
Erfaringsblad (21) 13 11 04 Fonden BYG-ERFA 2013
3
Fugtspærrer – udførelsesdetaljer ved nybyggeri
Erfaringsblad (21) 16 09 02 Fonden BYG-ERFA 2016
3
Fugtundersøgelse af bygninger
Erfaringsblad (99) 05 06 26 Fonden BYG-ERFA 2005
3
Kældervægge og -gulve - fugtsikring og varmeisolering
Erfaringsblad (19) 15 11 14 Fonden BYG-ERFA 2015
3
Lette terrændæk
TRÆfakta 12 Træinformation 2016
3
Opfugtet betonplade i terrændæk – undersøgelse og renovering
Erfaringsblad (13) 14 12 12 Fonden BYG-ERFA 2014
3
Trægulve - lægning
TRÆ 64, Trægulve Træinformation 2010
3
Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet
Erhvervs- og Byggestyrelsen - EBST 2010
2
Afdækning af skalmure - ved tilslutning til flade tage uden udhæng
Erfaringsblad (27) 09 10 30 Fonden BYG-ERFA 2009
2
Anvisning om bygningsreglement 2015
SBi-anvisning 258 Statens Byggeforskningsinstitut - SBi 2016
2
BvB beretning 2014
Byggeskadefonden vedr. Byfornyelse - BvB 2015
2
Bygningers lufttæthed – tæthedskrav, bygningsudformning og måling
Erfaringsblad (99) 13 12 29 Fonden BYG-ERFA 2013
2
Efterisolering af etageboliger
SBi-anvisning 221 Statens Byggeforskningsinstitut - SBi 2008
2
Efterisolering af småhuse - byggetekniske løsninger
SBi-anvisning 240 Statens Byggeforskningsinstitut - SBi 2012
2
Efterisolering af småhuse - energibesparelser og planlægning
SBi-anvisning 239 2012
2
Facadefuger
SBi-anvisning 177 Statens Byggeforskningsinstitut - SBi 1993
2
Fugtskader i ældre kældre - udbedring og forebyggelse
Erfaringsblad (19) 04 12 29 Fonden BYG-ERFA 2004
2
Fugtspærrer og plastprofilrender over vinduer og døre i murværk
Erfaringsblad (21) 11 02 24 Fonden BYG-ERFA 2011
2
Glas-/metalbeklædning ud for etageadskillelser - udformning og fugtforhold i lette facader
Erfaringsblad (31) 08 12 08 Fonden BYG-ERFA 2008
2
Indmuret træ i ældre bygninger - nedbrydning, reparation, skadeforbyggelse
Erfaringsblad (29) 11 10 21 Fonden BYG-ERFA 2011
2
Indvendig efterisolering af ældre ydermure
Erfaringsblad (31) 09 10 29 Fonden BYG-ERFA 2009
2
Kældre og krybekældre - fugtsikring og varmeisolering
Erfaringsblad (19) 12 11 08 Fonden BYG-ERFA 2012
2
Københavnsk etageboligbyggeri 1850-1900
SBi-rapport 142 Statens Byggeforskningsinstitut - SBi 1983
2
Saltskader på murværk
Erfaringsblad (21) 13 06 04 Fonden BYG-ERFA 2013
2
Skimmel i bygninger - vækstbetingelser og forebyggelse
Erfaringsblad (99) 05 12 31 Fonden BYG-ERFA 2005
2
Småhuse
SBi-anvisning 189 Statens Byggeforskningsinstitut - SBi 1999
2
Standsning af grundfugt i ældre ejendomme.
Grundejernes investeringsfond - GI 2012
2
Teglbjælker i murværk - over vindues- og døråbninger
Erfaringsblad (21) 02 12 17 Fonden BYG-ERFA 2002
2
Terrændæk i ældre bygninger - fugtopstigning i ydermure efter renovering
Erfaringsblad (19) 11 12 28 Fonden BYG-ERFA 2011
2
Terrændæk med trægulve på strøer og varmerør
Erfaringsblad (13) 98 09 24 Fonden BYG-ERFA 1998
2
Trægulve - valg og vedligholdelse
TRÆ 63, Trægulve Træinformation 2010
2
Træskelethuse
TRÆ 56, Træskelethuse Træinformation 2008
2
Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk
351538 Vejledning Murerfagets Oplysningsråd - MURO 2011
1
Beregning af bygningers varmetab
DS 418 Dansk Standard - DS 2011
1
Betonstøbte krybekældre i Grønland – risiko for skimmelvækst
Erfaringsblad (19) 13 06 07 Fonden BYG-ERFA 2013
1
Byggeteknisk erfaringsformidling 2013
Byggeskadefonden - BSF 2013
1
Bygningsreglement 2015
Energistyrelsen 2015
1
Capillary Rise of Water in insulation Materials and in Gravel and Stone. Part III Gravel and stone. 3rd Symp. Building Physics in the Nordic Countries.
Danmarks Tekniske Universitet - DTU 1993
1
Dæk over terræn i pavillonbyggeri
Erfaringsblad (19) 03 12 29 Fonden BYG-ERFA 2003
1
Fleksible membraner til fugtisolering - Bitumendampspærre - Definitioner og karakteristika
DS/EN 13970 Dansk Standard - DS 2005
1
Fleksible membraner til fugtisolering - Bitumendampspærre - Definitioner og karakteristika
DS/EN 13970/A1 Dansk Standard - DS 2007
1
Fleksible membraner til fugtisolering - Dampspærrer af plast og gummi - Definitioner og karakteristika
DS/EN 13984 Dansk Standard - DS 2005
1
Forebyggelse af svampeangreb i ældre etageejendomme
SBi-anvisning 131 Statens Byggeforskningsinstitut - SBi 1982
1
FSO Fugeguide - fugeløsninger og materialevalg
Fugebranchens Samarbejds- og oplysningsråd - FSO 2003
1
Fugtspærrer i trægulve og andre fugtfølsomme gulve
Erfaringsblad (13) 04 08 02 Fonden BYG-ERFA 2004
1
GODE TAGE - din genvej til god tagrenovering
ISBN 87-91136-08-3 Byggeskadefonden vedr. Byfornyelse - BvB 2005
1
Kapillarbrydende lag i terrændæk
Erfaringsblad (13) 98 12 01 Fonden BYG-ERFA 1998
1
Klimaskærmens lufttæthed
SBi-anvisning 214 Statens Byggeforskningsinstitut - SBi 2007
1
Krav til fugtteknisk dokumentation samt fugtsagkyndiges kompetencer og virke
Erhvervs- og Byggestyrelsen - EBST 2011
1
Kvaliteter og egenskaber
TRÆ 50, Træ Træinformation 2003
1
Murerhåndbogen 2013
Murerfagets Oplysningsråd - MURO 2013
1
Murværk afsluttet med rulskifte
Erfaringsblad (20) 98 06 29 Fonden BYG-ERFA 1998
1
Norm for dræning af bygværker
DS 436 Dansk Standard - DS 1993
1
Renovering af etageejendomme - fundamenter og kældre
Byggeriets Planlægnings Service - BPS 1991
1
Sålbænke i murværk
Erfaringsblad (31) 12 07 19 Fonden BYG-ERFA 2012
1
Uventilerede paralleltage med dampbremse af Hygrodiode
Erfaringsblad (27) 05 12 29 Fonden BYG-ERFA 2005
1
Ydervæggen som klimaskærm
SBi-anvisning 77 Statens Byggeforskningsinstitut - SBi 1972
1
Ældre murværks styrkeegenskaber
SBi-anvisning 248 Statens Byggeforskningsinstitut - SBi 2015