Dampspærre > Alle publikationer

Relevans Titel Serie Udgiver Udgivelsesår
3
Bygningers lufttæthed – tæthedskrav, bygningsudformning og måling
Erfaringsblad (99) 13 12 29 Fonden BYG-ERFA 2013
3
Dampspærrematerialer og fugttransport – væg- og loftkonstruktioner
Erfaringsblad (39) 15 12 28 Fonden BYG-ERFA 2015
3
Dampspærrer – monteringsdetaljer
Erfaringsblad (39) 15 12 29 Fonden BYG-ERFA 2015
3
Dampspærresamlinger og tætningsmidler
Erfaringsblad (39) 11 11 22 Fonden BYG-ERFA 2011
3
Efterisolering af småhuse - byggetekniske løsninger
SBi-anvisning 240 Statens Byggeforskningsinstitut - SBi 2012
3
Efterisolering af vandrette lofter – ventilerede tagrum
Erfaringsblad (37) 15 12 30 Fonden BYG-ERFA 2015
3
Fugt i bygninger
SBi-anvisning 224 Statens Byggeforskningsinstitut - SBi 2013
3
Fugtforhold og dampspærrer i fryse- og kølehuse, skøjtehaller og andre afkølede rum
Erfaringsblad (29) 03 11 26 Fonden BYG-ERFA 2003
3
Halogen- og LED-spots – undgå gennembrydning af dampspærre ved montering
Erfaringsblad (39) 14 12 11 Fonden BYG-ERFA 2014
3
Indvendig efterisolering – ældre ydervægge af murværk
Erfaringsblad (31) 15 11 15 Fonden BYG-ERFA 2015
3
Klimaskærmens lufttæthed
SBi-anvisning 214 Statens Byggeforskningsinstitut - SBi 2013
3
Naborøg – afværgeløsninger
SBi 2012:08 Statens Byggeforskningsinstitut - SBi 2012
3
Småhuse - klimaskærmen
SBi-anvisning 267 Statens Byggeforskningsinstitut - SBi 2016
3
To dampspærrer – ved nybyggeri og renovering
Erfaringsblad (39) 18 12 12 Fonden BYG-ERFA 2018
3
Trægulve – lægning
TRÆ 64 Træinformation 2010
3
Trægulves opbuling – fugt fra rumluft eller underlag
Erfaringsblad (43) 11 10 22 Fonden BYG-ERFA 2011
3
Træskelethuse
TRÆ 56 Træinformation 2008
3
Uopvarmede og kortvarigt opvarmede bygninger – dampspærre i klimaskærmen?
Erfaringsblad (29) 15 05 30 Fonden BYG-ERFA 2015
3
Uventilerede paralleltage med dampbremse af Hygrodiode
Erfaringsblad (27) 05 12 29 Fonden BYG-ERFA 2005
2
Afdækning af formure – ved tilslutning til flade tage uden udhæng
Erfaringsblad (27) 16 12 16 Fonden BYG-ERFA 2016
2
Alternative isoleringsmaterialer – granuleret papir, hørfibre og vulkansk aske
Erfaringsblad (29) 05 09 29 Fonden BYG-ERFA 2005
2
Anvendelse af alternative isoleringsmaterialer
SBi-anvisning 207 Statens Byggeforskningsinstitut - SBi 2003
2
Fugtspærrer i trægulve og andre fugtfølsomme gulve
Erfaringsblad (13) 04 08 02 Fonden BYG-ERFA 2004
2
Tagboliger - byggeteknik
SBi-anvisning 226 Statens Byggeforskningsinstitut - SBi 2009
2
Utætheder i klimaskærmen – måling, lokalisering og vurdering
Erfaringsblad (99) 10 11 18 Fonden BYG-ERFA 2010
1
Bedre lavvoltlysinstallationer
Sikkerhedsstyrelsen 2006
1
Bygningens tæthed er også dit ansvar – Gode råd om dampspærre og tæthed
Videncenter for energibesparelser i bygninger 2013
1
Bygningsreglement 2018
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 2018