Dampspærre > Alle publikationer

Relevans Titel Serie Udgiver Udgivelsesår
3
Brandtætninger
DBI vejledning 31 Dansk Brand og Sikringsteknisk Institut - DBI 2005
3
Bygningers lufttæthed – tæthedskrav, bygningsudformning og måling
Erfaringsblad (99) 13 12 29 Fonden BYG-ERFA 2013
3
Dampspærrematerialer og fugttransport - væg- og loftkonstruktioner
Erfaringsblad (39) 15 12 28 Fonden BYG-ERFA 2015
3
Dampspærrer - monteringsdetaljer
Erfaringsblad (39) 15 12 29 Fonden BYG-ERFA 2015
3
Dampspærresamlinger og tætningsmidler
Erfaringsblad (39) 11 11 22 Fonden BYG-ERFA 2011
3
Efterisolering af vandrette lofter - ventilerede tagrum
Erfaringsblad (37) 15 12 30 Fonden BYG-ERFA 2015
3
Halogen- og LED-spots - undgå gennembrydning af dampspærre ved montering
Erfaringsblad (39) 14 12 11 Fonden BYG-ERFA 2014
3
Indvendig efterisolering - ældre ydervægge af murværk
Erfaringsblad (31) 15 11 15 Fonden BYG-ERFA 2015
3
Klimaskærmens lufttæthed
SBi-anvisning 214 Statens Byggeforskningsinstitut - SBi 2007
3
Træskelethuse
TRÆ 56 Træinformation 2008
3
Uopvarmede og kortvarigt opvarmede bygninger – dampspærre i klimaskærmen
Erfaringsblad (29) 15 05 30 Fonden BYG-ERFA 2015
2
Afdækning af skalmure – ved tilslutning til flade tage uden udhæng
Erfaringsblad (27) 09 10 30 Fonden BYG-ERFA 2010
2
Anvendelse af alternative isoleringsmaterialer
By og Byg Anvisning 207 Statens Byggeforskningsinstitut - SBi 2003
2
Anvisning om bygningsreglement 2015
SBi-anvisning 258 Statens Byggeforskningsinstitut - SBi 2016
2
BvB beretning 2014
Byggeskadefonden vedr. Byfornyelse - BvB 2015
2
Bygningers termiske ydeevne – Bestemmelse af luftgennemtrængelighed i bygninger – Prøvningsmetode med (over)tryk skabt af ventilator
DS/EN 13829 Dansk Standard - DS 2001
2
Bygningers termiske ydeevne. Kvalitativ sporing af termiske uregelmæssigheder i en bygnings klimaskærm. Infrarød metode
DS/EN 13187 Dansk Standard - DS 1999
2
Dampspærrer - udførelse og detaljer mod opvarmede rum
Erfaringsblad (39) 08 06 30 Fonden BYG-ERFA 2008
2
Efterisolering af småhuse - byggetekniske løsninger
SBi-anvisning 240 Statens Byggeforskningsinstitut - SBi 2012
2
Fugt i bygninger
SBi-anvisning 224 Statens Byggeforskningsinstitut - SBi 2013
2
Fugtspærrer i trægulve og andre fugtfølsomme gulve
Erfaringsblad (13) 04 08 02 Fonden BYG-ERFA 2004
2
Indbygning af halogenspots i isolerede loftkonstruktioner
Erfaringsblad (39) 02 06 26 Fonden BYG-ERFA 2002
2
Naborøg – afværgeløsninger
SBi 2012:08, 1. udgave Statens Byggeforskningsinstitut - SBi 2012
2
Tagboliger - byggeteknik
SBi-anvisning 226 Statens Byggeforskningsinstitut - SBi 2009
2
Trægulve - Lægning
TRÆ 64 Træinformation 2010
2
Træskelethuse
TRÆ 56, Træskelethuse Træinformation 2008
2
Utætheder i klimaskærmen - måling, lokalisering og vurdering
Erfaringsblad (99) 10 11 18 Fonden BYG-ERFA 2010
2
Vinduer og døre - Lufttæthed - Klassifikation
DS/EN 12207 Dansk Standard - DS 2000
2
Vinduer og døre - Lufttæthed - Prøvningsmetode
DS/EN 1026 Dansk Standard - DS 2000
1
Alternative isoleringsmaterialer - granuleret papir, hørfibre og vulkansk aske
Erfaringsblad (29) 05 09 29 Fonden BYG-ERFA 2005
1
Bauphysik - Qualitätssicherung klebebasierter Verbindungstechnik für Luftdichtheitsschichten
27: 87–94. doi: 10.1002/bapi.200590031 Akademischer Oberrat am Lehrstuhl für Bauphysik, Fakultät für Bauingenieur- und Vermessungswesen 2005
1
Bedre lavvoltlysinstallationer
Sikkerhedsstyrelsen 2006
1
Bygnings tæthed er også dit ansvar
Videncenter for energibesparelser i bygninger 2013
1
Bygningsreglement 2015
Energistyrelsen 2015
1
Certifieringsregler för flexibla spärrskikt i byggnader - SPCR 128, bilag 1.
SPCR 128, bilag 1. Sveriges Provnings- och Forskningsinstitutt 2004
1
Combined Heat and Moisture Transfer in Building Constructions (MATCH)
Rapport nr. 214 Danmarks Tekniske Universitet - DTU 1990
1
Dampspærrer i klimaskærmen - fugttransport og materialer
Erfaringsblad (39) 07 10 29 Fonden BYG-ERFA 2007
1
Fugtforhold og dampspærrer i fryse- og kølehuse, skøjtehaller og andre afkølede rum
Erfaringsblad (29) 03 11 26 Fonden BYG-ERFA 2003
1
Hygrodiode
Arkitekten nr. 14 Arkitektens Forlag / The Danish Architectural Press 2004
1
Klimaskærmens tæthed – krav, måling, lufttætning
Erfaringsblad (99) 06 04 01 Fonden BYG-ERFA 2006
1
Montering av innfelte downlight i himlinger
Byggdetaljer 543.615 NBI SINTEF Byggforsk 2011
1
Renovering af bygninger med skimmelsvampevækst
By og Byg-anvisning 205 Statens Byggeforskningsinstitut - SBi 2003
1
Småhuse
SBi-anvisning 189 Statens Byggeforskningsinstitut - SBi 1999
1
Trægulves opbuling - fugt fra rumluft eller underlag
Erfaringsblad (43) 11 10 22 Fonden BYG-ERFA 2011