Bygningsundersøgelser > Alle publikationer

Relevans Titel Serie Udgiver Udgivelsesår
3
Bygningers lufttæthed – tæthedskrav, bygningsudformning og måling
Erfaringsblad (99) 13 12 29 Fonden BYG-ERFA 2013
3
Ekstern projektgranskning
Byggeskadefonden - BSF 2015
3
Fugtindhold i beton og murværk – måling og fejlkilder
Erfaringsblad (99) 05 05 05 Fonden BYG-ERFA 2005
3
Fugtindhold i træ – måleudstyr, metoder og vurdering
Erfaringsblad (99) 14 10 04 Fonden BYG-ERFA 2014
3
Fugtmåling i underlag for tagpap og tagfolie – instrumenter, metoder og fejlkilder
Erfaringsblad (27) 10 03 23 Fonden BYG-ERFA 2010
3
Fugtskader i ældre kældre – undersøgelser
Erfaringsblad (19) 04 12 28 Fonden BYG-ERFA 2004
3
Fugtundersøgelse af bygninger
Erfaringsblad (99) 05 06 26 Fonden BYG-ERFA 2005
3
Fugtundersøgelse i grundmurede bygninger
SBi-anvisning 197 Statens Byggeforskningsinstitut - SBi 2000
3
Granskning af byggeprojekter
SBi-anvisning 246 Statens Byggeforskningsinstitut - SBi 2014
3
Målemetoder til bygningsundersøgelser
SBi-anvisning 170 Statens Byggeforskningsinstitut - SBi 1990
3
Svampevækst i trækonstruktioner
Erfaringsblad (29) 03 07 24 Fonden BYG-ERFA 2003
3
Termografiske undersøgelser – kuldebroer, isoleringsevne og fugt i bygningskonstruktioner
Erfaringsblad (99) 11 12 30 Fonden BYG-ERFA 2011
3
Trænedbrydende svampe – forekomst i bygninger
Erfaringsblad (29) 03 12 19 Fonden BYG-ERFA 2003
3
Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger
SBi-anvisning 204 By og Byg - Statens byggeforskningsinstitut 2003
2
Utætheder i klimaskærmen – måling, lokalisering og vurdering
Erfaringsblad (99) 10 11 18 Fonden BYG-ERFA 2010
1
Bygningsreglement 2018
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 2018