Bygningsundersøgelser > Alle publikationer

Relevans Titel Serie Udgiver Udgivelsesår
3
Anvisning om bygningsreglement 2015
SBi-anvisning 258 Statens Byggeforskningsinstitut - SBi 2016
3
Bygningers lufttæthed – tæthedskrav, bygningsudformning og måling
Erfaringsblad (99) 13 12 29 Fonden BYG-ERFA 2013
3
Ekstern projektgranskning
Byggeskadefonden - BSF 2015
3
Fugtindhold i beton og murværk - måling og fejlkilder
Erfaringsblad (99) 05 05 05 Fonden BYG-ERFA 2005
3
Fugtindhold i træ - måling og vurdering
Erfaringsblad (99) 03 07 25 Fonden BYG-ERFA 2003
3
Fugtmåling i underlag for tagpap og tagfolie – instrumenter, metoder og fejlkilder
Erfaringsblad (27) 10 03 23 Fonden BYG-ERFA 2010
3
Fugtskader i ældre kældre - undersøgelser
Erfaringsblad (19) 04 12 28 Fonden BYG-ERFA 2004
3
Fugtundersøgelse af bygninger
Erfaringsblad (99) 05 06 26 Fonden BYG-ERFA 2005
3
Fugtundersøgelse i grundmurede bygninger
SBi-anvisning 197 Statens Byggeforskningsinstitut - SBi 2000
3
Granskning af byggeprojekter
SBi-anvisning 246 Statens Byggeforskningsinstitut - SBi 2014
3
Termografiske undersøgelser – kuldebroer, isoleringsevne og fugt i bygningskonstruktioner
Erfaringsblad (99) 11 12 30 Fonden BYG-ERFA 2011
3
Trænedbrydende svampe - forekomst i bygninger
Erfaringsblad (29) 03 12 19 Fonden BYG-ERFA 2003
3
Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger
SBi-anvisning 204 By og Byg - Statens byggeforskningsinstitut 2003
3
Undersøgelse og vurdering af PCB i bygninger
SBi-anvisning 241 Statens Byggeforskningsinstitut - SBi 2013
2
BvB beretning 2014
Byggeskadefonden vedr. Byfornyelse - BvB 2015
2
Målemetoder til bygningsundersøgelser
SBi-anvisning 170 Statens Byggeforskningsinstitut - SBi 1990
2
Polystyrenisolering på tage med lav hældning (flade tage) - brandbeskyttelse, membranunderlag
Erfaringsblad (27) 08 11 21 Fonden BYG-ERFA 2008
2
Skimmel i bygninger - vækstbetingelser og forebyggelse
Erfaringsblad (99) 05 12 31 Fonden BYG-ERFA 2005
2
Sortsværtning og støvfigurer - heksesod, kuldebroer, statisk elektricitet, ventilation
Erfaringsblad (49) 12 12 29 Fonden BYG-ERFA 2012
2
Svampevækst i trækonstruktioner
Erfaringsblad (29) 03 07 24 Fonden BYG-ERFA 2003
2
Udtørring af byggematerialer - forenklet metode til vurdering af udtørringstid
Erfaringsblad (99) 10 05 27 Fonden BYG-ERFA 2010
2
Undersøgelse af afløbssystemer – metoder og instrumenter
Erfaringsblad (50) 10 11 19 Fonden BYG-ERFA 2010
2
Utætheder i klimaskærmen - måling, lokalisering og vurdering
Erfaringsblad (99) 10 11 18 Fonden BYG-ERFA 2010