Sekretariat

Danielle Pröschold [edit_node]
Bibliotekar
Fonden BYG-ERFA
byg-erfa.dk
Majken Jensen [edit_node]
Sekretær
24231047
Fonden BYG-ERFA
Morten Bundgaard Sørensen [edit_node]
Bygningskonstruktør
26794477
Fonden BYG-ERFA
Morten Hjorslev Hansen [edit_node]
Direktør, civilingeniør ph.d
26 73 04 97
DUKO
duko.dk
Susanne Pouline Svendsen [edit_node]
Arkitekt MAA
Fonden BYG-ERFA