Projektorganisation

 • Styregruppe – der afholdes 4 møder i projektforløbet.
 • Teknikergruppe (særligt udvalgte personer med praktiske erfaringer fra projektering, rådgivning, udførelse, undervisning). Der afholdes 3 møder i projektforløbet,                                                                                                      
 • Netværksgruppe (videnproducenter og –formidlere samt brugere med praktiske erfaringer fra projektering, rådgivning, udførelse, byggevareproduktion, undervisning). Der afholdes 2 konferencer, hvor systemer, metoder og særlige detaljer (for ”dagens emne”) præsenteres som oplæg til deltagerdrøftelser af hensigtsmæssige, bygbare løsninger. Deltagerne modtager månedlig nyhedsorientering og har mulighed for E-dialog på hjemmeside.
 • Sekretariat (arkitekt, bygningskonstruktør, civilingeniør, grafiker) som varetager projektledelse, materialeindsamling/-bearbejdning, tilrettelægning af møder og afholdelse af konferencer og temadage. Desuden tilknyttes periodevis personer med særlig viden, erfaringer og specielle faglige kompetencer.

Projektdeltagere (BA, CS, DP, JHC, JØ, LDU, MHH, SSØ, TN)

BYG-ERFA:

 • (JØ)    Direktør, arkitekt MAA Jens Østergaard. Tidligere ansættelser: Informationschef Statens Byggeforskningsinstitut. Videnskabelig assistent (lektor) Kunstakademiets Arkitektskole. Forskningsbibliotekar Byggeriets Studiearkiv. Div. arkitekttegnestuer og entreprenørvirksomheder.
 • (MHH) Sekretariatsleder DUKO, civilingeniør ph.d.Morten Hjorslev Hansen. Tidligere ansættelser: Seniorforsker ved SBi. Konsulent Dansk Teknologisk Institut. Undervisningsassistent Danmarks Ingeniørakademi. Forsker Danmarks Tekniske Universitet.
 • (DP)   Bibliotekar Danielle Pröschold.
 • (CS)   Bygningskonstruktør Christian Schjønning
 • (TN)    Sekretær Tina Nielsen.

Eksterne deltagere:

 • (BA)   Webkonsulent, civilingeniør Bjørn Axelsen, Fagkommunikation
 • (JHC) Arkitekt MAA Jørgen Hegner Christiansen
 • (LDU) Ingeniør Lars Due, Isolink
 • (SSØ) Grafisk designer Sabine Skovfoged Østergaard, Soes Grafik