Principskitse af montagekobling i pladebeklædt skeletvæg og murede eller støbte vægge

Figur 6. Principskitse (snit) af montagekobling i pladebeklædt skeletvæg (A) og murede eller støbte
vægge (B).