Partikelspærre

Gener og foranstaltninger i forbindelse med partikler i bygninger, fx: 

  • Bygningsreglementets krav
  • Byggetekniske anvisninger, vejledninger og anden publicering 
  • Videoer og links

Se også BYG-ERFAs temaer om Indeklima i småhuse, Malebehandling og korrosionsbeskyttelseBygningsundersøgelser eller Skorstene og ildsteder.