Om MEMBRAN-ERFA

MEMBRANER til nybyggeri og bygningsrenovering
 bygningers tæthed mod fugt, luft, lugt, nedbør, radon og vand fra vådrum

Projekt MEMBRANER skal bidrage til:

 • at membraner anvendes som et teknisk og økonomisk hensigtsmæsssigt bidrag til at opfylde Bygningsreglementets krav til ”bygningers tæthed”
 • bedre bygbarhed og helhedsorienteret, praktisk anvendelse af membraner blandt alle byggeriets aktører
 • at afdække byggetekniske muligheder, problemområder og bygningsdetaljer med membraner, som ikke hidtil har haft tilstrækkelig opmærksomhed

gennem:

 • indsamling og systematisering af eksisterende viden, erfaringer og beskrivelser af bygningsdetaljer, fx publicering fra BSFBYG-ERFAEjendomsvidenFSOGVKMUROMur/TagSBiTI og Træinformation
 • indsamling af erfaringer fra de udførendes hverdagspraksis, herunder også fra byggematerialeproducenter/-leveran­dø­rer
 • afklaring af barrierer i forhold til forbedringer
 • tilretning og formidling af viden via hjemmeside, erfaringsblade, fagpresse og arrangementer
 • dialog, konferencer og samarbejde med byggetekniske specialister, byggeorganisationer og praktiske udøvere, fx projekterende, rådgivere, udførende, producenter/leverandører, bygherrer, undervisere

med henblik på:

 • at udarbejde kortfattede, let forståelige beskrivelser og illustrationer af holdbare, enkle, robuste og bygbare bygningsdetaljer og udførelsesmetoder
 • at opbygge et fagligt membran-netværk
 • at afdække behov for udviklingsopgaver, laboratorieprøvninger og fuldskalaforsøg
 • at etablere et dynamisk undervisnings- og efteruddannelsescenter.