Dampspærre

En DAMPSPÆRRE er et materialelag, der skal hindre, at vanddamp i indeluft trænger ud i – og opfugter –bygningskonstruktionen.

En dampspærremembran med lufttætte samlinger hindrer:

  • at vanddampmolekyler vandrer (diffunderer) ud i konstruktionen,
  • at fugtig indeluft strømmer ud gennem konstruktionen på grund af forskelle i lufttryk inde/ude (konvektiv fugttransport). 

Lufttæthed:

  • reducerer energiforbrug, som følge af utilsigtet tab af varm indeluft til omgivelserne,
  • forbedrer indeklima og komfort, fordi der ikke strømmer kold udeluft gennem konstruktionerne – hvilket ellers kan dels opleves som træk dels medføre nedkøling af bygningens indvendige overflader, og dermed kuldenedfald eller misfarvede overflader.