Korrekt placering af karm/rist direkte på afløbsskålen

(A) viser korrekt placering af karm/rist direkte på afløbsskålen. De tre øvrige illustrationer (B, C, D) er eksempler på, hvordan et gulvafløbs karm/rist – i modstrid med Afløbsnormens krav – ofte udføres adskilt fra gulvafløbsskålen. Ved ændring af ældre gulvafløb kan vandtæthed kun sikres ved at udskifte gulvafløbet.