Fugtspærre

En FUGTSPÆRRE er et materialelag, som hindrer fugttransport i væskeform, fx:

  • opsugning af grundfugt gennem fundament eller terrændæk,
  • afgivelse af byggefugt,
  • opfugtning af træværk og andre fugtfølsomme materialer, fx vinduer og døre i murværk.

Det fugtspærrende materialelag skal udføres, så fugten ikke kan opsuges og trækkes forbi laget.
Ved fundamenter skal fx sikres, at pudslaget afbrydes, så det ikke fungerer som en væge, der trækker fugt op forbi fugtspærren.
Ved renovering af terrændæk kan en fugtspærre eventuelt klæbes på betonpladen som kompensation for manglende kapillarbrydende lag.
Tilsvarende kan en påklæbet fugtspærre anvendes til afspærring mod fugt i betonpladen efter vandskade.

Relevante publikationer og membrandetaljer om fugtspærrer indsamles fortsat.