Dampspærre ved stabiliserende indervæg

Stabiliserende indervægge monteres før tagkonstruktionen. Efter opbygning af tagkonstruktionen monteres dampspærren på loftet. Dampspærren monteres med fordel parallelt med spærene,

så samling af banernes sideoverlæg kan ske med spærfødderne som underlag. Dampspærren føres ned ad væggen. Der tætnes ved, at dampspærren klæbes til væggen med et butylbånd.