Dampspærre med klemt samling

En samling af dampspærrer ved anvendelse af „klemte samlinger“ kan ikke længere anvendes da den ikke er tilstrækkeligt lufttæt til at opfylde nugældende krav i bygningsreglementet.